GDPR nedir?

Genel Veri Koruma Mevzuatı veya GDPR, AB hukukunda yer alan tüm Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) vatandaşlarının bilgilerini ve gizliliğini koruyan 2018 yılında kabul edilmiş bir mevzuattır. GDPR’nin amacı kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolün size verilmesi ve bu verileri tutan kuruluşlar için bir mevzuat yapısı oluşturmaktır.

GDPR bilgilerinizi korur ve bilgileri koruma prensiplerinin uygulanması amacıyla uygun teknik ve kurumsal önlemlere sahip olması gereken kişisel bilgi kontrolörlerine yönelik koşulları ve gereklilikleri içerir.

Daha detaylı olarak belirtirsek, siz ve bilgileriniz aşağıdaki yöntemlerle korunur:

  • Bilgileriniz açıkça belirtilmiş, bilinçli olarak verdiğiniz izin olmadan açıklanmayacaktır.
  • Ayrı olarak saklanan ek bilgi olmaksızın kimliğinizi belirlemek üzere kullanılamaz.
  • Platformumuzdaki faaliyetler için yasalar tarafından gerekli görülmedikçe istediğiniz zaman bilgilerinizi kullandırma izninizi geri alma hakkınız vardır.
  • Kişisel bilgilerinizi görme ve nasıl işlendiği hakkında genel bilgilere erişim hakkınız mevcuttur.
  • Saklanan bilgilerinizin taşınabilir bir kopyasını alma ve yalnızca algoritmik tabanlı olarak gerçekleştirilen tüm otomatik karar verme işlemlerine itiraz etme hakkınız mevcuttur.
  • Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır.

Bilgileri işleyen toplanan tüm bilgi toplama işlemini net bir biçimde açıklamalı, veri işlemeye yönelik amacı ve yasal gerekçeyi belirtmeli ve bilgilerin ne süreyle tutulacağını ve üçüncü şahıslarla veya AEA dışında paylaşılıp paylaşılmayacağını belirtmelidir. Blockchain toplanan bilgilerin platform dahilinde her bir amaç için gerekli olduğundan emin olmalıdır.

Mevzuat AB ve AEA dahilindeki kullanıcıları kapsar ancak bu bölgeler dışına aktarılmasını da içerir. Konumuna bakılmaksızın AEA dahilindeki kişiere ait bigileri işleyen tüm kuruluşlar için geçerlidir.

GDPR hakkındaki 2016/679 sayılı AB mevzuatının tamamını okumak ve kapsamını ve bilgilerinizi nasıl koruduğunu öğrenmek için buraya tıklayın

Bu makale yardımcı oldu mu?
15 kişi içerisinden 14 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü