Lệnh giới hạn dừng là gì?

Lệnh giới hạn dừng kích hoạt lệnh giới hạn khi đạt đến giá dừng. Trường hợp sử dụng phổ biến nhất của giới hạn dừng là bán, khi các lệnh này mang đến khả năng thoát khỏi vị thế nếu thị trường đang suy thoái. 

Đối với lệnh bán, giá dừng phải thấp hơn lần bán gần nhất trên vùng vào lệnh và giá đó phải bằng hoặc nhỏ hơn giá dừng. Lệnh dừng bán chuyển thành lệnh giới hạn khi lần bán gần nhất chạm hoặc giảm xuống dưới mức giá dừng.

Một điều cần ghi nhớ đối với lệnh giới hạn dừng là sau khi lệnh đó chuyển thành lệnh giới hạn, lệnh của bạn không được đảm bảo sẽ thực thi. Không lâu sau khi vượt qua giá kích hoạt của bạn, thị trường có thể biến động nhanh chóng, để lệnh giới hạn của bạn ở trạng thái mở nhưng không được thực thi. 

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích