Nền tảng có giám sát (Có giám sát so với Không giám sát)

Blockchain Exchange là nền tảng có giám sát. Khi bạn gửi tiền lên bất kỳ nền tảng có giám sát nào nghĩa là bạn đã tin tưởng để họ giúp bảo vệ tài sản của bạn. Bạn không kiểm soát 100% đối với tiền kỹ thuật số của mình khi sử dụng nền tảng có giám sát. Như vậy, bạn cũng cần thực hiện phần của mình để bảo vệ tài khoản. Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn có mật khẩu bảo mật và xác thực hai yếu tố. Bạn có thể đọc thêm về các biện pháp bảo mật tài khoản tại đây.​

Ví Blockchain là ví kỹ thuật số không giám sát. Với Ví Blockchain, bạn luôn có quyền kiểm soát 100% đối với tiền kỹ thuật số của mình vì chỉ mình bạn giữ khóa riêng. Một điều quan trọng cần lưu ý là tài khoản giao dịch của bạn trên Blockchain Exchange và Ví Blockchain có thông tin đăng nhập riêng biệt. Điều này cũng có nghĩa là tài khoản giao dịch không được sao lưu bởi nhóm từ sao lưu gồm 12 từ của bất kỳ ví nào mà bạn đã tạo. Thay vào đó, tài khoản có giám sát của bạn trên Blockchain Exchange có quy trình khôi phục mật khẩu.​

Để thuận tiện và khuyến khích người dùng áp dụng biện pháp bảo mật tốt nhất, chúng tôi đã kích hoạt liên kết giữa tài khoản giao dịch và Ví Blockchain của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn gửi tiền đến Blockchain Exchange từ Ví Blockchain và rút tài sản vào Ví Blockchain không giám sát khi kết thúc phiên giao dịch để giữ an toàn.

Bài viết này có hữu ích không?
9 trên 9 thấy hữu ích