Sẽ thế nào nến số tiền tôi đặt lệnh không chính xác (Trượt giá)?

Trong thị trường khớp lệnh, điều quan trọng là bạn cần thận trọng đối với giá mình nhập.

Nếu bạn nhập giá giới hạn lớn hơn 1% so với giao dịch gần nhất, bạn sẽ nhìn thấy cảnh báo trên phiếu nhập lệnh cho biết có thể bạn đang đặt lệnh nằm ngoài dự kiến. Bạn luôn có thể đặt lệnh giới hạn ở mức giá đã nhập nếu muốn.

Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 8 thấy hữu ích