Hạn mức rút tiền & Giấy tờ bắt buộc

Khi bạn giao dịch trên Blockchain Exchange, bạn có thể tự do giao dịch tiền kỹ thuật số không giới hạn. Bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số với số lượng tùy ý. Tuy nhiên, có các hạn chế về số tiền bạn có thể rút. Số tiền bạn có thể rút được xác định theo cấp độ xác minh của bạn. Hiện tại chúng tôi cung cấp ba cấp độ: Bạc, Vàng và Bạch kim.

Hạn mức

Cấp độ    Gửi tiền kỹ thuật số Gửi tiền
Pháp định
 Rút tiền kỹ thuật số Rút tiền Pháp định  Thông tin yêu cầu

BẠC

Không giới hạn

Không áp dụng

Hàng năm: 1.99k USD

Không áp dụng

Địa chỉ email, Tên, Ngày sinh, Địa chỉ

VÀNG

Không giới hạn

Không giới hạn

Hàng tuần: 200.000 USD

Hàng tuần: 100.000 USD

Cấp Bạc + Ảnh tự chụp, Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp

 

 Bạch kim

 

Không giới hạn

Không giới hạn

Hàng tuần: 5.000.000 USD

Hàng tuần: 5.000.000 USD

Xem chi tiết tại đây

Ngoài ra, cư dân Hoa Kỳ cần cung cấp số an sinh xã hội nếu số tiền gửi bằng hoặc lớn hơn 2.000 USD.

Bài viết này có hữu ích không?
54 trên 59 thấy hữu ích