Tại sao tôi cần xác minh danh tính?

Mục đích của việc xác minh danh tính là giúp phòng tránh lừa đảo, giữ an toàn cho cộng đồng và đảm bảo rằng không ai khác ngoài bạn có thể rút tiền từ tài khoản của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin này để tuân thủ các quy định KYC (Nhận biết khách hàng) và AML (Chống rửa tiền).

Bạn có thể tùy ý lựa chọn Cấp Bạc hoặc Cấp Vàng.

Xác minh cấp bạc cho phép bạn rút tiền kỹ thuật số với tổng số tiền tối đa là 1.999 USD mỗi năm (hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ của địa phương).

Xác minh cấp vàng cho phép bạn rút tiền kỹ thuật số với tổng số tiền tối đa là 10.000 USD mỗi ngày, 100.000 USD mỗi tháng.

Xác minh cấp Bạch kim cho phép bạn rút tiền kỹ thuật số với tổng số tiền tối đa là 5.000.000 USD mỗi tuần.

Bài viết này có hữu ích không?
6 trên 7 thấy hữu ích