Tại sao giấy tờ tùy thân tôi gửi cho Cấp Vàng bị từ chối?

Chúng tôi rất tiếc khi biết bạn đã bị từ chối. Để giúp bạn tìm ra lý do, chúng tôi sẽ điểm qua những lý do phổ biến nhất cho việc này.

Xác minh danh tính giúp phòng tránh lừa đảo và đảm bảo rằng không ai khác ngoài bạn có thể sử dụng thông tin thanh toán của bạn. Nếu giấy tờ bạn cung cấp không hợp lệ hoặc không khớp với thông tin nhận dạng cá nhân khác, nội dung gửi của bạn sẽ bị từ chối.

Trong hầu hết các trường hợp, trước khi từ chối, chúng tôi sẽ liên hệ để đảm bảo rằng chúng tôi đã có được tất cả thông tin phù hợp từ bạn.

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn vì:

  1. Có vấn đề với giấy tờ bạn đã gửi.
  2. Thông tin trên giấy tờ tùy thân không khớp với thông tin cá nhân đã cung cấp.
  3. Có vấn đề với selfie của bạn.
  4. Selfie bạn đã gửi không khớp với ảnh trên giấy tờ tùy thân của bạn.

Nếu không thể giải quyết thông tin mâu thuẫn, chúng tôi sẽ phải từ chối nội dung bạn gửi. Nếu bị từ chối, bạn sẽ không thể thực hiện lại quy trình xác minh giấy tờ tùy thân.

Bài viết này có hữu ích không?
23 trên 27 thấy hữu ích