Tôi có thể hủy lệnh bằng cách nào?

Để hủy lệnh, hãy đi đến mục Lệnh mở bên dưới mà hình biểu đồ. Bạn sẽ có hai tùy chọn để hủy lệnh mở.

Để hủy một lệnh mở, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh biểu tượng đó.

Để hủy tất cả lệnh mở cùng lúc, hãy nhấn vào nút Hủy lệnh mở.

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 4 thấy hữu ích