Tại sao lệnh trao đổi của tôi bị hủy?

Có một số lý do có thể khiến lệnh của bạn bị hủy. Lý do phổ biến nhất là tất cả hoặc một phần của lệnh có thể bị hủy dựa trên điều kiện bạn chỉ định khi nhập lệnh của mình.

Ví dụ:

  • Nếu lệnh của bạn là "Ngay lập tức hoặc Hủy", sau khi lệnh khớp với sổ, mọi cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy. Tương tự, nếu bạn đặt lệnh "Hủy nếu không thể thực hiện" nghĩa là bạn đang chỉ dẫn sàn giao dịch thực thi toàn bộ lệnh hoặc hủy ngược trở lại cho bạn nếu không thể giao dịch tất cả khối lượng.
  • Thời lượng của lệnh cũng có thể dẫn đến việc bị hủy nếu không được thực hiện trước ngày hết hạn đã chỉ định (nghĩa là lệnh GTC và GTD).
  • Nếu bạn chỉ định "Post Only" hoặc "Chỉ thêm thanh khoản" trên lệnh của mình và lệnh đó khớp với một lệnh khác trên vùng nhập lệnh, lệnh của bạn sẽ bị hủy.
  • Cuối cùng, nếu một cặp tiền tệ đi vào trạng thái tạm dừng giao dịch, mọi lệnh thị trường hoặc lệnh Post Only sẽ tự động bị hủy.

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến lệnh bị hủy, vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Người dùng của chúng tôi tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 3 thấy hữu ích