Tôi đã gửi tiền đến nhầm địa chỉ. Tôi có thể làm gì?

Do quy trình xử lý giao dịch trên mạng lưới tiền ảo cụ thể, việc bồi hoàn không thể được thực hiện sau khi người dùng rút tiền của họ. Điều này nghĩa là chúng tôi không thể dừng hay đảo ngược giao dịch với tư cách đại diện cho bất kỳ ai. Người dùng cuối có 100% quyền kiểm soát đối với tài sản của họ.

Nếu bạn đã gửi tiền đến địa chỉ do bên thứ ba kiểm soát và muốn được bồi hoàn, bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với họ.

Vì bồi hoàn không thể được thực hiện trong các giao dịch tiền kỹ thuật số nên chúng tôi luôn khuyến nghị dành thời gian để xác minh rằng tất cả thông tin là chính xác trước khi gửi đi.

Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 6 thấy hữu ích