Trạng thái của yêu cầu rút tiền kỹ thuật số của tôi là gì?

Nếu bạn chưa nhận được số tiền kỹ thuật số đã rút từ Blockchain Exchange, nguyên nhân phổ biến nhất là do giao dịch chưa có được số lượng xác nhận cần thiết từ mạng lưới, điều này nghĩa là giao dịch vẫn chưa được xác nhận.

Một giao dịch chưa được xác nhận sẽ được một mỏ đào chấp nhận vào một khối và được xác nhận hoặc sẽ bị mạng lưới từ chối (nếu không được phát lại). Nếu giao dịch bị từ chối, đừng lo. Số tiền vẫn còn trên tài khoản của bạn. Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ có thể khuyên bạn đợi để xem giao dịch của bạn đã được xác nhận hay chưa.

Để xem trạng thái hiện tại của yêu cầu rút tiền, hãy đi đến mục Tên người dùng > Lịch sử > Rút tiền. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy trạng thái Hoàn tất, Từ chối hoặc Đang chờ xử lý.

Chúng tôi làm mọi việc có thể để giảm bớt số giao dịch chờ xử lý. Nếu bạn rút tiền từ Blockchain Exchange, giao dịch của bạn sẽ tự động bao gồm mức phí phù hợp để yêu cầu rút tiền của bạn được xác nhận và số tiền của bạn là khả dụng.

Lưu ý: Nếu bạn muôn kiểm tra trạng thái yêu cầu rút tiền kỹ thuật số của bạn khi chưa đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình, bạn có thể tìm kiếm địa chỉ rút tiền mà bạn đã sử dụng trên Block Explorer của chúng tôi tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?
5 trên 5 thấy hữu ích