Tôi có thể rút tiền kỹ thuật số của mình bằng cách nào?

Rút tiền đến Ví Blockchain đã liên kết (nếu có liên kết khi đăng ký Blockchain Exchange)

  1. Từ bảng điều khiển trang chủ, đi đến mục Số dư Tài khoản ở góc phía trên bên phải.
  2. Nhấp vào Rút tiền.
  3. Chọn loại tiền tệ kỹ thuật số mà bạn muốn rút trong menu thả xuống Tiền tệ.
  4. Trong menu thả xuống Địa chỉ Điểm đến, chọn Địa chỉ Blockchain của Tôi.
  5. Nhấp vào Rút tiền.

Rút tiền đến địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số bất kỳ

  1. Từ bảng điều khiển trang chủ, đi đến mục Số dư Tài khoản ở góc phía trên bên phải.
  2. Nhấp vào Rút tiền.
  3. Chọn loại tiền tệ kỹ thuật số mà bạn muốn rút trong menu thả xuống Tiền tệ.
  4. Trong menu thả xuống Địa chỉ điểm đến, chọn Địa chỉ Mở rộng và nhập địa chỉ nơi bạn muốn rút tiền đến.
  5. Nhấp vào Rút tiền.

 

Bài viết này có hữu ích không?
10 trên 20 thấy hữu ích