Tôi có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bằng cách nào?

Để thay đổi thông tin cá nhân (quốc gia cư trú, địa chỉ, v.v.), bạn sẽ cần liên hệ với Nhóm Hỗ trợ của chúng tôi thông qua Zendesk và gửi hồ sơ xác minh thông tin mới.

Bạn có thể gửi phiếu tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?
80 trên 94 thấy hữu ích