Mở tài khoản: Bắt đầu

Rất dễ để bắt đầu. Bạn chỉ cần truy cập https://exchange.blockchain.com/ và nhấp vào nút "ĐĂNG KÝ" ở phía trên cùng của trang. Blockchain Exchange là nền tảng web được tối ưu hóa cho thiết bị di động như iOS hoặc Android. Tất cả những gì bạn cần để đăng ký là tên, địa chỉ email hợp lệ, ngày sinh và địa chỉ nhà ở.

Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ muốn:

  1.  Bảo vệ tài khoản của mình bằng cách thực hiện xác minh hai yếu tố (2FA).
  2. Xem xét mở khóa xác minh Cấp Vàng để tăng mức rút tiền.
  3. Nạp tiền cho tài khoản.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về giới hạn giao dịch cho mỗi cấp xác minh tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?
71 trên 81 thấy hữu ích