Mật khẩu bị mất

Người dùng có thể đặt lại mật khẩu bất cứ lúc nào.

  1. Hãy truy cập trang chủ theo địa chỉ pit.blockchain.com và nhấp vào Đăng nhập.
  2. Nhấp vào Quên mật khẩu và nhập địa chỉ email được liên kết với tài khoản.
  3. Kiểm tra thư được gửi từ no-reply@blockchain.info có chứa liên kết để đặt lại mật khẩu trong hộp thư đến của email.
  4. Chọn mật khẩu mới và nhập hai lần vào biểu mẫu đặt lại.

Sau khi quá trình này hoàn tất, bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới chọn.

*Lời nhắc: Quá trình này không thể áp dụng cho Ví Blockchain.*

Bài viết này có hữu ích không?
7 trên 11 thấy hữu ích