Trạng thái lệnh của tôi là gì?

Nếu bạn muốn biết trạng thái lệnh của mình, vui lòng kiểm tra mục Lệnh của tôi trong tài khoản của bạn. Tại đó có chứa trạng thái của tất cả các lệnh mà bạn đã đặt trong phiên giao dịch. Nó cũng sẽ hiển thị mọi lệnh Có hiệu lực đến khi bị hủy hoặc Có hiệu lực đến ngày vẫn còn hiệu lực trong phiên giao dịch của bạn. Một phiên giao dịch kết thúc khi bạn đăng xuất khỏi Blockchain Exchange. Trong mục Lệnh của tôi, bạn có thể xem chi tiết của từng lệnh cùng với trạng thái tương ứng. Nếu lệnh của bạn vẫn mở và bạn muốn hủy lệnh đó, chỉ cần nhấp vào biểu tượng thùng rác. Nếu bạn có một số lệnh mở và muốn hủy tất cả chúng, bạn có thể nhập vào nút "Hủy các lệnh mở" ở phía trên cùng của cửa sổ.

Trạng thái lệnh:

 • Mở - Lệnh mở nhưng chưa được khớp.
 • Thực hiện một phần - Một phần của lệnh đã được khớp nhưng vẫn có phần đang chờ để thực hiện.
 • Đã thực hiện - Toàn bộ lệnh đã được thực hiện.
 • Đã hủy - Lệnh đã bị hủy
 • Từ chối - Công cụ khớp lệnh không thể chấp nhận lệnh và lệnh đã bị từ chối trước khi có hiệu lực
 • Chờ xử lý (Dừng) - Lệnh dừng chưa được kích hoạt
 • Hết hạn - Thời gian hiệu lực của lệnh đã hết.

Các cột:

 • BÊN- Cho biết lệnh của bạn là MUA hay BÁN
 • CẶP TIỀN TỆ- Thể hiện cặp tiền tệ kỹ thuật số mà bạn đang giao dịch.
 • SỐ TIỀN- Tổng số cổ phiếu trong lệnh của bạn
 • CÒN LẠI- Trong một số trường hợp, lệnh của bạn có thể không được thực hiện toàn bộ khi thị trường đạt đến giá mà bạn đã chỉ định. Khi đó, bạn sẽ có lệnh "Thực hiện một phần". Cột Còn lại sẽ hiển thị số cổ phiếu vẫn đang chờ để thực hiện.
 • LOẠI- Cho biết lệnh của bạn là lệnh thị trường hay lệnh giới hạn.
 • GIÁ- Trường này sẽ trống nếu lệnh của bạn mở, đã hủy hoặc đã từ chối. Nếu lệnh của bạn được thực hiện, giá đã khớp lệnh sẽ được hiển thị. Nếu bạn có nhiều lần thực hiện một phần ở các giá khác nhau, mục GIÁ ĐÃ KHỚP LỆNH sẽ hiển thị giá đã khớp lệnh trung bình của tất cả các lần thực hiện.
 • TRẠNG THÁI- Hiển thị trạng thái lệnh của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
7 trên 11 thấy hữu ích