Phí Gửi tiền & Rút tiền (Tiền kỹ thuật số)

Mỗi lượt gửi và rút tiền kỹ thuật số đến và từ tài khoản giao dịch Blockchain Exchange cần phải trả một khoản phí mạng lưới. Nếu bạn gửi tiền kỹ thuật số từ Ví Blockchaian đến Blockchain Exchange, bạn có thể tùy ý đặt mức phí này bằng cách chọn phí tiêu chuẩn hoặc ưu tiên khi gửi. Việc gửi tiền sẽ được đăng ký cho tài khoản giao dịch sau khi có mười xác nhận từ hệ thống. Xin nhớ rằng chọn phí tiêu chuẩn (thấp hơn phí ưu tiên) có thể dẫn đến khả năng yêu cầu gửi tiền không được xác nhận trong thời gian dài hoặc bị từ chối.

Trong trường hợp rút tiền từ tài khoản Blockchain Exchange, giao dịch của bạn sẽ tự động bao gồm phí mạng lưới đã được điều chỉnh phù hợp để yêu cầu rút tiền của bạn được xác nhận và số tiền của bạn có thể sử dụng. Mức phí này không thể được thay đổi.

Bài viết này có hữu ích không?
13 trên 22 thấy hữu ích