Tôi có thể gửi USD (Hoa Kỳ) bằng cách nào?

  1. Đăng ký (hoặc đăng nhập nếu đã có) vào tài khoản qua https://exchange.blockchain.com/
  2. Hoàn thành xác minh tài khoản Vàng
  3. Nhấp vào Số dư > Gửi tiền > Đôla Mỹ (USD). Tại đây sẽ hiển thị hướng dẫn chuyển tiền chi tiết, bao gồm số tham chiếu Blockchain Exchange duy nhất, số tài khoản và số định tuyến của bạn
  4. Truy cập tài khoản ngân hàng USD của bạn và cung cấp các hướng dẫn chi tiết này
  5. Thực hiện điện chuyển tiền với số tiền bạn muốn gửi.
  6. Điện chuyển tiền từ bên ngoài Hoa Kỳ thường mất 2 ngày làm việc để xử lý. Điện chuyển tiền trong lãnh thổ Hoa Kỳ thường mất 1 ngày làm việc để ghi có cho tài khoản của bạn. Nếu bạn chưa nhận được tiền sau 3 ngày làm việc, hãy liên hệ với nhóm Hỗ trợ tại đây.

Xin lưu ý rằng tên trên tài khoản Blockchain Exchange của bạn phải khớp hoàn toàn với tài khoản ngân hàng của bạn để có thể chuyển tiền thành công. Ngoài ra, một điều vô cùng quan trọng là bạn cần cung cấp số tham chiếu Blockchain Exchange duy nhất của mình khi thực hiện điện chuyển tiền. Việc không cung cấp chi tiết này có thể khiến bạn không thể chuyển tiền.

Bài viết này có hữu ích không?
12 trên 13 thấy hữu ích