Tôi có thể gửi tiền kỹ thuật số bằng cách nào?

Có hai cách để gửi tiền kỹ thuật số từ tài khoản giao dịch của bạn trên Blockchain Exchange:

Từ Ví Blockchain của bạn

  1. Sau khi đăng nhập thành công, chuyển đến mục Số dư Tài khoản > Gửi tiền
  2. Nhấp vào "Gửi tiền từ Blockchain" và nhập ID cùng mật khẩu Ví Blockchain của bạn.
  3. Địa chỉ được điền sẵn sẽ xuất hiện trong biểu mẫu gửi của Ví Blockchain. Sau đó, bạn sẽ nhập số tiền muốn gửi và nhấp vào gửi.

Lưu ý: Mật khẩu, khóa riêng và nhóm từ sao lưu/khôi phục của ví không bao giờ được chia sẻ với Blockchain Exchange. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những dữ liệu được chia sẻ tại đây.

Từ Ví bên thứ ba

  1. Sau khi đăng nhập, chuyển đến mục Số dư Tài khoản > Gửi tiền
  2. Chọn loại tiền tệ bạn muốn gửi trong menu thả xuống Tiền tệ
  3. Sao chép địa chỉ được hiển thị trong cửa sổ
  4. Sử dụng ứng dụng bên thứ ba, gửi số tiền bạn muốn trên tài khoản của bạn đến địa chỉ đã sao chép ở Bước 3.
Bài viết này có hữu ích không?
24 trên 26 thấy hữu ích