Phí Gửi tiền/Rút tiền (Tiền pháp định)

 

 

SEPA (EUR)

Chuyển khoản (USD)

  Phí gửi tiền  

Miễn phí

Miễn phí

  Phí rút tiền 

Miễn phí

 (Số tiền tối thiểu bạn có thể rút qua SEPA là 50 EUR)

Nội địa: $10

Quốc tế: $30*

(Số tiền tối thiểu bạn có thể rút qua chuyển khoản là 5.000 USD)

  *Điện chuyển tiền được coi là quốc tế nếu ngân hàng điểm đến nằm ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Bài viết này có hữu ích không?
27 trên 30 thấy hữu ích