Tôi có thể đóng tài khoản của mình bằng cách nào?

Chúng tôi rất tiếc khi bạn ngừng sử dụng sản phẩm.

Để đóng tài khoản, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại đây.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần đưa số dư về không trước khi đóng tài khoản. Nếu bạn vẫn còn số dư trong tài khoản giao dịch, bạn sẽ phải gửi tiền đến Ví hoặc Nền tảng khác trước khi đóng tài khoản của mình.

Bạn cũng cần lưu ý rằng dù tài khoản của bạn sẽ bị xóa nhưng các quy định AML/CTF vẫn yêu cầu chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong một khoảng thời gian đã được chỉ định. Để biết thêm thông tin về dữ liệu của bạn, vui lòng truy cập trang về quyền riêng tư của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?
15 trên 21 thấy hữu ích