Tôi có thể kết nối Ví Blockchain của mình với Blockchain Exchange bằng cách nào?

Việc liên kết Ví Blockchain của bạn với Blockchain Exchange là vô cùng dễ dàng. Khi tạo tài khoản Blockchain Exchange, bạn sẽ được nhắc liên kết Ví Blockchain.

Hãy nhấp vào Kết nối với Blockchain và làm theo hướng dẫn để chia sẻ thành công dữ liệu của bạn giữa Ví Blockchain và Blockchain Exchange, cho phép rút tiền và gửi tiền dễ dàng. Nếu bạn đã hoàn thành quá trình xác minh danh tính trên Ví Blockchain của mình, bạn sẽ có thể giao dịch ngay lập tức. Nếu bạn chưa xác minh danh tính trên Ví Blockchain, bạn sẽ cần phải thực hiện cấp độ xác minh bạc trước khi giao dịch trên Blockchain Exchange.

Lời nhắc: Nếu không liên kết Ví Blockchain với tài khoản Blockchain Exchange của mình khi đăng ký, sau này bạn sẽ không thể thực hiện việc liên kết đó.

Bài viết này có hữu ích không?
148 trên 170 thấy hữu ích