]

Sổ lệnh

Sổ lệnh là danh sách các lệnh mua và bán được sắp xếp theo mức giá.

Phía bên trái của sổ lệnh có màu xanh lá cây, thể hiện tất cả lệnh mua còn lại. Phía bên phải của sổ lệnh có màu đỏ, thể hiện tất cả lệnh bán ở các mức giá khác nhau. Phần trên cùng của sổ lệnh hiển thị giá thấp nhất mà người giao dịch có thể mua ở phía bên phải và giá cao nhất có thể bán ở phía bên trái.

Nếu bạn nhấp vào giá bất kỳ ở phía bên trái sổ lệnh, giá sẽ được điền vào phiếu nhập lệnh bán. Ngược lại, nếu bạn nhấp vào giá bất kỳ ở phía bên phải sổ lệnh, giá sẽ được điền vào phiếu nhập lệnh mua.

Mô tả:

Số lượng (SL) – Tổng số xu có sẵn ở một điểm chỉ giá cụ thể.

Tổng – Tổng số xu tích lũy được cung cấp đến mức giá cụ thể trong sổ.

Giá – Giá thị trường theo thời gian thực để mua hoặc bán cặp tiền tệ

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích