Tôi có thể nâng cấp lên Cấp độ Bạch kim bằng cách nào?

Cấp độ Bạch kim cho phép người dùng được hưởng hạn mức rút tiền cao hơn. Nếu bạn nhận thấy hạn mức tài khoản dành cho cấp độ Vàng là không đủ với nhu cầu rút tiền của mình, bạn có thể đăng ký cấp độ Bạch kim. Hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn đã được xác minh cấp độ Vàng thành công trước khi đăng ký cấp độ Bạch kim.

Để xác minh tài khoản của bạn cho cấp độ Bạch kim, chúng tôi cần thêm một số thông tin về bạn cùng một số tài liệu bổ sung để đáp ứng yêu cầu về tuân thủ:

Nghề nghiệp

 • Vui lòng cung cấp thông tin về nghề nghiệp hiện tại của bạn.

Số an sinh xã hội (chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ)

 • Nếu bạn là cư dân Hoa Kỳ, vui lòng cung cấp số an sinh xã hội (SSN).

Nguồn tiền

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin về nguồn tiền được dùng cho tài khoản giao dịch PIT của bạn:

 • Lương
 • Các khoản đầu tư tiền kỹ thuật số trước đây
 • Thừa kế
 • Thu nhập từ các khoản đầu tư
 • Bán bất động sản
 • Khác

Mục đích của tài khoản

Vui lòng chọn cách bạn dự định sẽ sử dụng tài khoản giao dịch PIT:

 • Buôn bán chứng khoán
 • Giao dịch
 • Đầu tư dài hạn
 • Chuyển đổi tiền thu được từ quá trình đào
 • Hoạt động liên quan đến cờ bạc
 • Giao dịch độc quyền
 • Chuyển đổi tiền thu được từ ICO
 • Giao dịch/đầu tư với tư cách đại diện cho khách hàng
 • Khác

Khối lượng gửi tiền ước tính (tương đương theo USD)

 • Vui lòng cung cấp số tiền ước tính mà bạn dự định sẽ gửi mỗi năm (tương đương theo USD):
  • 0 - 100.000 USD
  • 100.000 - 250.000 USD
  • 250.000 - 500.000 USD
  • 500.000 - 1.000.000 USD
  • Hơn 1.000.000 USD

Chứng minh địa chỉ

Để đáp ứng yêu cầu tuân thủ, chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi có địa chỉ nhà riêng chính xác của bạn. Để giúp chúng tôi xác minh điều này, vui lòng cung cấp một trong các giấy tờ sau:

 • Sao kê ngân hàng được cấp trong 3 tháng gần nhất
 • Hóa đơn tiện ích (gas, điện, nước, điện thoại cố định) được cấp trong 3 tháng gần nhất
 • Hóa đơn thuế cho năm tính thuế hiện tại
 • Giấy phép lái xe có thông tin địa chỉ (phải là giấy tờ riêng biệt với giấy tờ được dùng để xác minh danh tính)
 • Thẻ căn cước của Quốc gia Thành viên EEA thể hiện đầy đủ địa chỉ (phải là giấy tờ riêng biệt với giấy tờ được dùng để xác minh danh tính)
 • Thư của cố vấn pháp luật xác nhận hoạt động mua nhà gần đây

Vui lòng nhấp vào đây để yêu cầu nâng cấp lên Bạch kim và tải lên các giấy tờ nêu trên và chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét hồ sơ của bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài viết này có hữu ích không?
22 trên 22 thấy hữu ích