Tôi có thể xem các giao dịch đã thực hiện của mình ở đâu?

Mọi giao dịch đã thực hiện trong phiên giao dịch sẽ chỉ hiển thị bên dưới biểu đồ giá. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy cả các lệnh mở và giao dịch đã thực hiện cho phiên đó.

Để xem lịch sử đầy đủ của các giao dịch đã hoàn thành, hãy đến mục Tên người dùng > Lịch sử. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy bảng chi tiết toàn bộ lịch sử giao dịch của mình.

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 6 thấy hữu ích