Tôi đã xác minh trên Ví Blockchain. Tôi có cần xác minh lại không?

Nếu bạn đã hoàn thành quá trình xác minh danh tính trên Ví Blockchain, bạn sẽ không cần phải xác minh lại nếu liên kết Ví Blockchain với Blockchain Exchange. Việc liên kết Ví Blockchain của bạn khi đăng ký Blockchain Exchange sẽ mang theo cả cấp độ xác minh Bạc hoặc Vàng. Xin lưu ý rằng hạn mức rút tiền dành cho cấp của bạn trên cả ví và Blockchain Exchange là như nhau.

Để liên kết Ví Blockchain của bạn với Blockchain Exchange, hãy làm theo hướng dẫn sau.

Bài viết này có hữu ích không?
11 trên 14 thấy hữu ích